ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๒ พร้อมคณะ ดำเนินการ...

Read more

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ โดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมจำนวน ๗๐ ราย  ณ ห้องประชุมข้าวเหนียวหอม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

Read more

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละคณะ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ฤดูฝน/61 ก่อนการจัดซื้อ...

Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  นำโดย นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมทีมงาน ร่วมประกวดการคัดเลือกเกษตรกร........

Read more

วันที่ ๕ พฤศจิกายน 2561 และในทุกเช้าวันจันทร์   นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ...

Read more

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  นำโดย นายสุภี  ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานจัดประชุมชี้แจง,ออกตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว และสรุปผลการตรวจฯ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

Read more

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑           ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  นำโดย นายธีระพงษ์อินทรตระกูล   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานจัดประชุมชี้แจง,ออกตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว และสรุปผลการตรวจฯ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี     

Read more

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว และสรุปผลการตรวจฯ พันธุ์ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหันเทา ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โดยมีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๓ ราย  ๓๗  แปลง  พื้นที่ปลูก ๒๙๕ ไร่

Read more

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม...

Read more

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมทีมงาน ร่วมพิธี...

Read more

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล  มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย  นางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง  พึ่มชัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการร่วมประชุม...

Read more

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญ...

Read more

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และรณรงค์ปลูกปอเทือง...

Read more

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกรณรงค์ตัดพันธุ์ปนแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ข้าวกข๖  ชั้นพันธุ์ขยาย  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านหนองโน  กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านหนองแวงคำ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านหนองไชยวาน  ตำบลกุดจับ  อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

Read more

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกรณรงค์ตัดพันธุ์ปนแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ข้าวกข๖  ชั้นพันธุ์ขยาย  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านดงน้อย ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

Read more

  วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกรณรงค์ตัดพันธุ์ปนแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ข้าวกข๖  ชั้นพันธุ์ขยาย  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านโนนสูง ตำบลปะโค  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี   

Read more

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ...

Read more

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน สำรวจต้นทุนการ...

Read more

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน สำรวจต้นทุน...

Read more

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน สำรวจต้นทุน...

Read more

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช  ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นายสืบตระกูล มิลินทานุช นวก.ชำนาญการ และนายสุภี ตุมอญ นวก.ชำนาญการ ออกตรวจสอบ...

Read more

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง  พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สำรวจต้นทุน...

Read more

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย  นางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายทศพล อุทัยเรือง ช่างซ่อมบำรุง ช3 พร้อมทีมงาน จัดเตรียม...

Read more

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย  นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ออกติดตาม...

Read more

วันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายทศพล อุทัยเรือง ช่างซ่อมบำรุง ช3 พร้อมทีมงาน ร่วมจัด...

Read more

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายวรนุช สุขเกษม พนักงานขับรถยนต์ ส2 พร้อมด้วย นางณัฐธภา ถนอมสุข และ น.ส. สิริวรรณ บุตรสามาลี เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตาม...

Read more

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง  พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สำรวจต้นทุน...

Read more

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย นางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง...

Read more

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมชี้แจง...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ จัดประชุมชี้แจง...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช  ร่วมงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกลู ตำแหน่งนักวิชาเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายวรนุช สุขเกษม พนักงานขับรถยนต์ ส2 พร้อมด้วย นางณัฐธภา ถนอมสุข และ น.ส. สิริวรรณ บุตรสามาลี เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตาม...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกลู มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน  ร่วมจัด...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...  

Read more

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ...

Read more

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีนำโดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานจัดประชุม...

Read more

วันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ...

Read more

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน ออกติดตาม...

Read more

วันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน สำรวจ...

Read more

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายทศพล อุทัยเรือง ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ช.3 พร้อมด้วยคณะ ดำเนินการจัดประชุม...

Read more

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุมถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้รับมอบหมาย...

Read more

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายทศพล อุทัยเรือง ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ช.3 พร้อมด้วยคณะ ดำเนินการจัดประชุม...

Read more

วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง...

Read more

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายทศพล อุทัยเรือง ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ช.๓ พร้อมด้วยคณะ ดำเนินการ...

Read more

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายทศพล อุทัยเรือง ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ช.๓ พร้อมด้วยคณะ ดำเนินการจัดประชุม...

Read more

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช  ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อน...

Read more

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  นำโดยนายธีรพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และทีมงานร่วมจัดนิทรรศการให้บริการด้านการเกษตร...

Read more

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายทศพล อุทัยเรือง ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ช.3 พร้อมด้วยคณะ ดำเนินการจัดประชุมชี้...

Read more

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร นำโดย นายอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบ...

Read more

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  นำโดย นายโศรนันท์  เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นายประเสริฐชัย เสริมเปล่าศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ...

Read more

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ ดำเนิน...

Read more

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายธีรพงษ์ อินทรตระกูล ร่วมดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและสำรวจพื้นที่คาดการณ์...

Read more

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  นำโดย นายโศรนันท์  เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่...

Read more

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมจัด...

Read more

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ตรวจรับรองระบบการผลิต...

Read more

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ ตรวจ...

Read more

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีนำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบิตการ พร้อมคณะ ตรวจ...

Read more

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ ตรวจ...

Read more

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ตรวจ...

Read more

วันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายสืบตระกูล มิลินทานุชพร้อมด้วย พนักงานจ้างเหมาโครงการ...

Read more

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบิตการ พร้อมคณะ...

Read more

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ตรวจรับรองระบบ...

Read more

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  (ช่วงบ่าย) นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ...

Read more

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  (ช่วงเช้า) นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ...

Read more

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายชวลิต สิทธิโชติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมเป็น...

Read more

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายชวลิต สิทธิโชติ และนายฐาปนัท แผ่นพงษ์ เจ้าหน้าเกษตร ร่วมเป็น...

Read more

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นักเกษตร และพนักงานจ้างเหมาโครงการ ร่วมพิธี...

Read more

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดยนายสืบตระกูล  มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน...

Read more

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรม...

Read more