ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ  ติดต่อประสานงานโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานร่วม...

Read more

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายทศพล อุทัยเรือง ช่างซ่อมบำรุง ช.๓ จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง๑ ให้กับโครงการเพิ่มศักยภาพ...

Read more

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอภิชิต สุวรรณศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงาน ออกติดตามและให้คำแนะนำเพื่อชี้แจงโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย...

Read more

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีจัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล...

Read more

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ติดตั้งตาข่ายป้องกันนกเข้าทำลายข้าว ระยะออกรวง รอบปลูกที่ 1 และปักดำฯ รอบปลูกที่่ 2 โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Read more

 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์อุดรธานี  จัดประชุมหน่วยงานภาคี ครั้งที่๑ ร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...

Read more

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวอุดรธานี  ติดตามให้คำแนะนำความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองในโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

Read more

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย  ความสูงและจำนวนกอข้าว ระยะหลังปักดำ 75 วัน  พร้อมเก็บข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้น ในแปลงทดลอง และจัดเตรียมตาข่ายป้องกันนกเข้าทำลายระยะข้าวออกรวง

Read more

 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี   ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองในโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

Read more

วันที่ 5 ก.พ. 61 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยม...

Read more

วันที่ 2 ก.พ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย...

Read more

วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมกิจกรรมดำนา ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิ)

Read more

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอภิชิต สุวรรณศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดประชุม...

Read more