ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม...

Read more

วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  นำโดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานส่ง...

Read more

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดยนายสุภี  ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดตามและเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการตรวจ...

Read more

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ...

Read more

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร   ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานสำรวจ...

Read more

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดซื้อเมล็ดพันธุ์...

Read more

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการ...

Read more

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการ...

Read more

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ติดตาม...

Read more

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดซื้อเมล็ด...

Read more

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน เก็บตัวอย่าง...

Read more

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร   ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดซื้อ...

Read more

วันที่ ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวอำพร  หลุ่มใส เจ้าหน้าที่เกษตร  สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวนาปี...

Read more

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  นำโดย นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกสำรวจ...

Read more

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีนำโดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการ...

Read more

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกสำรวจข้อมูล...

Read more

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมทีมงาน ร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานเทศกาล...

Read more

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  นำโดย  นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกสำรวจ...

Read more

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดยนางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานจัดซื้อ...

Read more

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายชนิศภณ คุณารัตนชัย เจ้าหน้าที่เกษตร และเกษตรกรนาแปลงใหญ่...

Read more

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ ดำเนินการ...

Read more

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย นายแอสกวิลย์  ไตรยมณี ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช3 พร้อมทีมงาน สุมชั่งน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ...

Read more

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการการ...

Read more

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย นายแอสกวิลย์  ไตรยมณี ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช3 พร้อมทีมงาน สุ่มชั่งน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ...

Read more

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ ดำเนินการ...

Read more

วันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย นายสืบตระกูล มิลินทานุช ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดซื้อ...

Read more

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  นำโดย  นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ ดำเนินการ...

Read more

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ...

Read more

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย นายแอสกวิลย์  ไตรยมณี ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช3 พร้อมทีมงาน สุมชั่งน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการ...

Read more

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี มอบหมายให้...

Read more

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวอำพร  หลุ่มใส เจ้าหน้าที่เกษตร  สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวนาปี...

Read more

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ ดำเนินการออกสุ่ม...

Read more

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวอำพร  หลุ่มใส เจ้าหน้าที่เกษตร  สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวนาปี...

Read more

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม...

Read more

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมข้าราชการศูนย์ฯร่วมกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวแก้วมณี พรหมพิทักษ์ และนางสาวพรนารินทร์ แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่เกษตร ได้รับมอบหมาย...

Read more

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๒ พร้อมคณะ ดำเนินการ...

Read more

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ โดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมจำนวน ๗๐ ราย  ณ ห้องประชุมข้าวเหนียวหอม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

Read more

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละคณะ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ฤดูฝน/61 ก่อนการจัดซื้อ...

Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  นำโดย นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมทีมงาน ร่วมประกวดการคัดเลือกเกษตรกร........

Read more

วันที่ ๕ พฤศจิกายน 2561 และในทุกเช้าวันจันทร์   นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ...

Read more

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  นำโดย นายสุภี  ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานจัดประชุมชี้แจง,ออกตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว และสรุปผลการตรวจฯ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

Read more

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑           ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  นำโดย นายธีระพงษ์อินทรตระกูล   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานจัดประชุมชี้แจง,ออกตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว และสรุปผลการตรวจฯ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี     

Read more

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว และสรุปผลการตรวจฯ พันธุ์ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๑  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหันเทา ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โดยมีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๓ ราย  ๓๗  แปลง  พื้นที่ปลูก ๒๙๕ ไร่

Read more

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม...

Read more

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมทีมงาน ร่วมพิธี...

Read more

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล  มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย  นางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง  พึ่มชัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการร่วมประชุม...

Read more

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญ...

Read more

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และรณรงค์ปลูกปอเทือง...

Read more

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกรณรงค์ตัดพันธุ์ปนแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ข้าวกข๖  ชั้นพันธุ์ขยาย  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านหนองโน  กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านหนองแวงคำ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านหนองไชยวาน  ตำบลกุดจับ  อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

Read more

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกรณรงค์ตัดพันธุ์ปนแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ข้าวกข๖  ชั้นพันธุ์ขยาย  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านดงน้อย ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

Read more

  วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกรณรงค์ตัดพันธุ์ปนแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ข้าวกข๖  ชั้นพันธุ์ขยาย  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านโนนสูง ตำบลปะโค  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี   

Read more

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ...

Read more

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน สำรวจต้นทุนการ...

Read more

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน สำรวจต้นทุน...

Read more

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน สำรวจต้นทุน...

Read more

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช  ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นายสืบตระกูล มิลินทานุช นวก.ชำนาญการ และนายสุภี ตุมอญ นวก.ชำนาญการ ออกตรวจสอบ...

Read more

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง  พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สำรวจต้นทุน...

Read more

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย  นางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายทศพล อุทัยเรือง ช่างซ่อมบำรุง ช3 พร้อมทีมงาน จัดเตรียม...

Read more

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย  นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ออกติดตาม...

Read more

วันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายทศพล อุทัยเรือง ช่างซ่อมบำรุง ช3 พร้อมทีมงาน ร่วมจัด...

Read more

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายวรนุช สุขเกษม พนักงานขับรถยนต์ ส2 พร้อมด้วย นางณัฐธภา ถนอมสุข และ น.ส. สิริวรรณ บุตรสามาลี เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตาม...

Read more

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง  พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สำรวจต้นทุน...

Read more

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  โดย นางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง...

Read more

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมชี้แจง...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ จัดประชุมชี้แจง...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช  ร่วมงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกลู ตำแหน่งนักวิชาเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายวรนุช สุขเกษม พนักงานขับรถยนต์ ส2 พร้อมด้วย นางณัฐธภา ถนอมสุข และ น.ส. สิริวรรณ บุตรสามาลี เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตาม...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกลู มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน  ร่วมจัด...

Read more

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more