ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2561 น.ส. คนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามตรวจเเปลงนาปรัง ฤดูเเล้ง ปี 61...

Read more

28 ก.ย. 60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมยืนเคารพธงชาติ เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

Read more

21-30 ส.ค. 60 คณะผู้ตรวจประเมิน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินเเปลงนาอินทรีย์ จ.ขอนเเก่น

Read more

27 ก.ค. 60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกหน่วยบริการ ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

Read more

20 มิ.ย. 60 งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ นาเเปลงใหญ่ จ.อุดรธานี สร้างการรับรู้เเละเข้าใจเพื่อลดต้นทุน

Read more