ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-09-07 09:43:50

อ่านต่อ...

ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองข้าวคุณภาพ (รายเดี่ยว) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2565

นายกิตตินันท์ จามรพิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองข้าวคุณภาพ (รายเดี่ยว) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-09-07 09:18:52

อ่านต่อ...

อบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี หลักสูตร “การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-09-02 15:33:42

อ่านต่อ...

ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

างสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565างสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-09-02 15:28:28

อ่านต่อ...

ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-08-31 13:51:18

อ่านต่อ...

ร่วมงานและออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี)

นางสาวชมพูนุช ศรีทองแท้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และทีมงาน ร่วมงานและออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-08-31 13:37:18

อ่านต่อ...

ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนและแปลงเกษตรกร

นางสาวชมพูนุช ศรีทองแท้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และทีมงาน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนและแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-08-31 13:24:42

อ่านต่อ...

ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

างสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหันเทา, บ้านหันเทาพัฒนา, บ้าน​โนนแดงและบ้านโพธิ์​ ตำบลปะโค อำเภอ​​กุดจับ​ ​จังหวัด​อุดรธานี​

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-08-31 11:56:31

อ่านต่อ...

ออกติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดแปลงขยายพันธุ์ จำนวน 5 กลุ่ม

วันที่ 19 สิงหาคม​ 2565 นายกัมพล​ แสนขว้าง นักเกษตร​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดแปลงขยายพันธุ์ จำนวน 5 กลุ่ม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-08-21 17:16:09

อ่านต่อ...

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ระหว่างศูนย์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมทีมงาน ร่วมตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ระหว่างศูนย์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-08-21 17:06:20

อ่านต่อ...

ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองข้าวคุณภาพ (รายเดี่ยว) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม นางสาวสุดคนึง พึ่มชัยนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงาน ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองข้าวคุณภาพ (รายเดี่ยว) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-08-21 17:02:52

อ่านต่อ...

ออกติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดแปลงขยายพันธุ์

วันที่ 18 สิงหาคม​ 2565​​ นายกัมพล​ แสนขว้าง นักเกษตร​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดแปลงขยายพันธุ์ จำนวน 5 กลุ่ม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-08-21 16:53:16

อ่านต่อ...