ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed) ปี 2566

จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-08-08 11:57:21

อ่านต่อ...

จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed) ปี 2566

จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-08-08 11:51:52

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปักดำนา ประจำปี 2566

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปักดำนา ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-07-17 10:41:45

อ่านต่อ...

ตรวจประเมินและต่ออายุใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี Good rice seed shop

ตรวจประเมินและต่ออายุใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี Good rice seed shop

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-07-17 10:39:40

อ่านต่อ...

การดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

การดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-07-17 10:37:18

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นวิทยากร

ร่วมเป็นวิทยากร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-07-17 10:33:35

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-07-17 10:22:50

อ่านต่อ...

ติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2566

ติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-07-17 10:20:31

อ่านต่อ...

ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-07-17 10:17:27

อ่านต่อ...

“ส่งมอบปัจจัยการผลิตแปลงศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน”

“ส่งมอบปัจจัยการผลิตแปลงศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-06-14 08:59:34

อ่านต่อ...

“ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ “

“ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ “

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-05-31 11:00:42

อ่านต่อ...

“ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566”

“ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2023-05-31 10:47:48

อ่านต่อ...