ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนและแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565

ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนและแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-06-14 13:43:48

อ่านต่อ...
Sample project image

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-06-14 13:37:12

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนและแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565

ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนและแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-06-14 13:32:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-06-14 13:27:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ออกประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกสถานที่ ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ออกประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกสถานที่ ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-06-02 10:16:52

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ติดตามตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายสินค้าQ(Q Market)และร้านอาหารวัตถุติบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ (Q Restaurant)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ติดตามตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายสินค้าQ(Q Market)และร้านอาหารวัตถุติบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ (Q Restaurant)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-06-02 10:13:12

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-30 10:58:46

อ่านต่อ...
Sample project image

พิธีปล่อยขบวนสารวัตรเกษตร ออกปฏิบัติงานควบคุมปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ รับฤดูกาลผลิตใหม่ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น

พิธีปล่อยขบวนสารวัตรเกษตร ออกปฏิบัติงานควบคุมปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ รับฤดูกาลผลิตใหม่ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-27 11:25:34

อ่านต่อ...

ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ทะเบียนตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี   2022-03-02 14:16:37    105     24