ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม


Sample project image

เสวนาในหัวข้อประโยชน์จากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

เสวนาในหัวข้อประโยชน์จากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-12-07 13:43:59

อ่านต่อ...
Sample project image

ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-09-07 09:43:50

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองข้าวคุณภาพ (รายเดี่ยว) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2565

นายกิตตินันท์ จามรพิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองข้าวคุณภาพ (รายเดี่ยว) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-09-07 09:18:52

อ่านต่อ...
Sample project image

อบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี หลักสูตร “การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-09-02 15:33:42

อ่านต่อ...
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน