ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ​ ข้าว​ : การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต​


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ​ ข้าว​ : การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต​

    วันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ​ ข้าว​ : การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต​ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์​ดี ณ องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบลเสอเพลอ​ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี​ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน​ 135​ ราย