ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าข้าว


    ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าข้าว

    ันที่ 26 เมษายน 2565 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมทีมงาน ประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าข้าว ซึ่งมีหัวหน้าภาคส่วนและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเอกชนในจังหวัดอุดรธานี