ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกคัดเลือกเกษตรกร​และพื้นที่​เพิ่มเติม​ เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์​ข้าว​ กข​ 15​ ฤดูฝน​ ปี​2565


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกคัดเลือกเกษตรกร​และพื้นที่​เพิ่มเติม​ เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์​ข้าว​ กข​ 15​ ฤดูฝน​ ปี​2565

    วันที่ 3​ พฤษภาคม​ 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ออกคัดเลือกเกษตรกร​และพื้นที่​เพิ่มเติม​ เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์​ข้าว​ กข​ 15​ ฤดูฝน​  ปี​2565 ณ บ้านขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี​