ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รับเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อใช้จัดทำแปลง ฤดูฝน ปี 2565


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รับเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อใช้จัดทำแปลง ฤดูฝน ปี 2565

    วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายกัมพล  แสนขว้าง นักเกษตร พร้อมทีมงาน รับเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อใช้จัดทำแปลง ฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 21,000 กิโลกรัม ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี