ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565


    ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

    วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่  4/2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจำรัส  กังน้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี