ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565


    างสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565างสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

    วันที่ 1 กันยายน​ 2565​ ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์อุดรธานี มอบหมายให้​ นางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกุดจับ, บ้านดงหวาย ตำบลกุดจับ, บ้านขอนยูง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ​ ​จังหวัด​อุดรธานี​