ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565


    นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565

   

วันที่ 6 กันยายน​ 2565​ ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์อุดรธานี มอบหมายให้​ นางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ออกติดตามสถานการณ์การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบุญมี - ศรีสว่าง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝนและบ้านดอนกลอย ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์​ ​จังหวัด​อุดรธานี​