ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฎิบัติงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์
  •   2021-10-06 14:43:55    120     3

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฎิบัติงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์


  • 68659 bytes